Trên đỉnh mùa đông

Nhạc Trần thiện Thanh - không lời

Photos by Thi Tăng - Yosemite 03-25-2012

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình chụp dọc theo hương lộ 140 - Merced